Woningbouwlocatie Vraant, De Mortel

De woningbouwlocatie Vraant is gelegen aan de zuidrand van de kern De Mortel (gemeente Gemert-Bakel).

Het oprichten van acht woningen op de locatie Vraant is de eerste fase van de stedenbouwkundige afronding van de kern De Mortel. Voor deze ontwikkeling moet vrijstelling worden verleend van het vigerende bestemmingsplan.

Voor de kern De Mortel zijn een Ontwikkelingsvisie en een Stedenbouwkundig plan opgesteld waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dorp uit een wordt gezet. Deze notities liggen aan de basis van het verkavelingsplan Vraant.

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt de ontwikkeling mogelijk voor de realisering van acht woningen: één vrijstaande woning, twee blokken van twee halfvrijstaande woningen en een blok van drie woningen met de referentie naar een boerderij. De gemeente verkoopt de bouwgrond; de woningen worden in particulier opdrachtgeverschap ontworpen en gebouwd.

Plaats                      Gemert-Bakel

Jaar                         Oktober 2005

Opdrachtgever        Gemeente Gemert-Bakel        

Product / Dienst      Ruimtelijke Onderbouwing

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42