Wat is mRO?

SAMENWERKEN...

“Samen”werken aan de inrichting van onze schaarse ruimte, in samenspraak met bewoners en bestuurders. Dat is het centrale thema van ons werk.

mRO bv is al meer dan 30 jaar een goed draaiend stedenbouwkundig adviesbureau. Vanaf 1992 was het bureau gevestigd in het voormalige graanpakhuis “De Goede Hoop” in het oude centrum van Amersfoort.

In februari 2018 is het bureau verhuisd naar de huidige locatie in Weesp.

mRO is uit overtuiging een relatief klein bureau met 7 vaste teamspelers. Ons kenmerk is een gedegen interdisciplinaire en ‘laagdrempelige’ aanpak; geen formele procedures en lange wachttijden, maar korte lijnen en direct antwoord is het credo. Hierdoor kunnen wij snel en flexibel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers.

Wij richten onze werkzaamheden op alle facetten van de ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat wij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen maken, verkavelings- en inrichtingsplannen ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen en welstandsnota’s opstellen, haalbaarheidsstudies doen en stedenbouwkundige- en structuurvisies vervaardigen, gemeenten ondersteunen in hun ruimtelijk ordeningsbeleid, inspraak en samenspraak organiseren en begeleiden, burgerparticipatie verzorgen etc.

...in RUIMTE

Verder adviseren wij over ruimtelijke ordening (visie, beleid, toetsing procedures en vergunningen), begeleiden wij planologische projecten en voeren wij de bezwaar- en beroepsprocedures bij de rechter.
Dit doen wij zowel voor gemeenten en provincies als voor particulieren (bedrijven maar ook personen), verspreid over het hele land.
Voor een overzicht van onze werkzaamheden verwijzen wij naar de knoppen ‘Producten en Diensten’.

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42