Han van Veldhuisen

foto klein 2017 HanSinds 2008 vennoot bij mRO en vanaf 1998 werkzaam bij mRO. Afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht. Daarvoor werkzaam bij onder meer de Universiteit van Amsterdam (Hugo Sinzheimer Instituut), de provincie Noord-Holland, gemeente Zeist en de Stichting advisering bestuursrechtspraak voor milieu en ruimtelijke ordening (het vroegere Bureau adviseur Raad van State).

Geboren:31 mei 1965.

Woonplaats: westelijke tuinsteden van Amsterdam, het Noorderhof een kleine inbreidingslocatie gebouwd rond een kerkje aan de Sloterplas met een bijna dorps karakter.

Gezinssituatie: samenwonend met vrouw en vier kinderen.

Hobby’s: Sporten, lezen en lekker uit eten.

Vakoriëntatie: in teamverband werken aan een ontwerp voor de dagelijks leefomgeving, door enerzijds regels op te stellen die garanties bieden voor de realisering van het ontwerp en anderzijds het ontwerp af te stemmen op geldende regelgeving.

Mooiste plek in Nederland: het Noordzeestrand op Ameland, de Amsterdamse waterleiding duinen, langs de Pook in Almelo (het vroegere kanaal Almelo-Nordhorn) en Café-restaurant Buiten aan de Sloterplas.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42