Gebiedsontwikkeling

SAMENWERKING EN SAMENSPEL

Gebiedsontwikkeling, bijna een containerbegrip geworden in de ruimtelijke ordening. Nagenoeg iedere (ruimtelijke) ontwikkeling kan hier immers onder worden geschoven.

Voor ons is gebiedsontwikkeling vooral een samenwerking een samenspel tussen vele belanghebbenden, partners en betrokkenen in een gebied, met als doel een vernieuwing of verandering te weeg brengen.

Het spreekt voor zich dat hierin een goede communicatie en afstemming tussen al die partijen van belang is.

Waar in het verleden bij gebiedsontwikkeling altijd werd gedacht aan grootschalige ontwikkelingen is anno 2016 de wereld inmiddels veranderd. Steeds meer is behoefte aan revitalisatie van bestaand gebied boven gebiedsontwikkeling (transformatie met kleinere budgetten).

Wij zijn bij uitstek geoutilleerd om u te ondersteunen in de gebiedsontwikkeling, in het samenbrengen van de partijen, in de coördinatie en niet in de laatste plaats in het ontwerpen van de juiste inrichting en het toepassen van de juiste procedures.

Bijvoorbeeld: de Molengronden in Lochem

Opdrachtgever: Gemeente Lochem

Soort plan: Bestemmingsplan

projecten_19image2_ori
mRO is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en landschap ontwerp en nauw betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de grootste uitbreidingswijk in Lochem, Molengronden genaamd.

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42