Producten

BESTEMMINGS-, VERKAVELINGS- EN LANDSCHAPSPLANNEN IN ALLE VORMEN EN MATEN

mRO is al 25 jaar actief op het terrein van de ruimtelijke ordening en die ruime ervaring vindt u terug in onze producten en diensten. Onze dienstverlening is altijd op maat en ook onze producten richten wij in volgens de wensen van onze opdrachtgever.

Alle producten op het terrein van de ruimtelijke ordening kunnen wij voor u maken. Belangrijk onderdeel daarin zijn bestemmingsplannen in alle vormen en maten (reparatieherzieningen, veegplannen, postzegel-, paraplupannenplannen) en alle vergelijkbare instrumenten (zoals beheersverordeningen, ruimtelijke onderbouwingen en ruimtelijke motiveringen).

Maar ook Verkavelingsplannen, landschapsplannen, structuurvisies, beleidsnota’s, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen stellen wij regelmatig op.

Vanuit deze werkzaamheden hebben wij veel ervaring opgedaan met aanpalende producten als plan-MER en planschade. Bij een plan-MER beperken wij ons tot de voor het bestemmingsplan noodzakelijke vragen en komen wij niet met een dure allesomvattende milieustudie.

In het kader van de exploitatiekosten kunnen wij een inschatting maken van eventuele planschadekosten. Geen volledig planschaderapport ten behoeve van een concrete claim, maar een risico-analyse op basis van een planologische vergelijking waarbij we -om kosten te sparen- nog geen taxaties doen. Op basis van een dergelijke risico-analyse kan wel worden ingeschat of schadeclaims reëel zijn en of aanvullend taxatie-onderzoek nodig is.

Prinsessebuurt, Lochem/Herstructureringsplan 

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42