Plan-M.E.R

STIKSTOFDEPOSITIE OP NATURA 2000-GEBIEDEN, PASSENDE BEOORDELING

Als gevolg van gewijzigde regelgeving en jurisprudentie is het tegenwoordig eerder nodig om een vormvrije m.e.r.-beoordeling te doen of bijvoorbeeld een plan-MER voor een consoliderend bestemmingsplan buitengebied.

mRO heeft ruime ervaring in de opstelling en begeleiding van een planm.e.r. (procedure) en de opstelling van het MER (onderzoek). Wij hebben in het kader van het bestemmingsplan buitengebied Lochem, buitengebied
Druten en Krimpenerwaard (Ouderkerk) een planm.e.r verzorgd en opgesteld.
Hierbij zorgen wij altijd voor een optimale afstemming tussen het MER en het bestemmingsplan. Altijd is sprake van gericht milieuonderzoek. Alleen de zaken de er toe doen worden in beeld gebracht. 

Voornoemde planm.e.r's en bestemmingsplannen zijn dan ook met succes afgerond. 

Wij kunnen opdrachtgever helpen in de m.e.r.-beoordelingsplicht, de passende beoordeling en de gehele procedure begeleiden en invullen. Voor specifiek onderzoek, zoals geur en stikstofdepositie berekeningen, werken wij samen met onder meer G&O-consult en Ecogroen.


Ligging plangebied bestemmingsplan en planm.e.r. buitengebied Druten

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42