Team

DE MENSEN ACHTER mRO

mRO is aangesloten bij de Bond voor Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), de Bond voor Nederlandse Tuin- en landschaps architecten (BNT) en het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening (NIROV).

Per 1 oktober 2020 wordt de directie gevormd door de directeuren/vennoten:

Mr. Han van Veldhuisen, jurist

Roel Groothuis, stedelijk ontwerper/adviseur

Personele ondersteuning ligt in diverse disciplines, zoals stedenbouw, landschap, planologisch recht, verkeerskunde, planologie, tekensectie en administratie.

De inhoudelijke kennis van mRO wordt bepaald door opleidingsniveau en ervaring van de adviseurs, maar een niet te vergeten kant is de "menselijke" inbreng. Persoonlijke voorkeuren, drijfveren, hobby's, relaties, woonomgeving, gezinssituatie zijn evenzo belangrijk voor de werksfeer. 

Wij willen u graag voorstellen aan de vaste "crew" van ons kantoor.

 

... HET TEAM IN BEELD

Naast dit vaste team heeft mRO, sinds 1989, een aantal vaste samenwerkingsrelaties met een aantal freelancers/bureau's. Afhankelijk van de opdracht werkt mRO samen met o.a.:

Oude Elferink Vormgeving en Advies stedenbouw en vormgeving
EcoTierra ecologisch adviesbureau ecologie
Bureau Van Nierop bosbouwkundigen
Zoon Ecologie ecologie
EcoGroen Advies & Ingenieursbureau ecologie en stikstofberekeningen
Alcedo b.v. uit Holten akoestisch onderzoek
Verkeersbureau Goudappel Coffeng verkeersonderzoek
Van der Poel B.V. adviesbureau bodem en milieu
ArcheoPro archeologie

Deze langdurige samenwerking vindt plaats sinds de oprichting van mRO in 1989 en draagt zorg voor een multidisciplinaire aanpak.

 

 

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42