Dorpsschool Rozendaal

Na meer dan 12 jaar kan eindelijk een nieuwe dorpsschool worden gebouwd in Rozendaal. Alle beroepen van omwonenden tegen de brede school zijn in januari 2018 door de Raad van State verworpen. Het door mRO opgestelde bestemmingsplan, maar ook de omgevingsvergunningen voor bouwen en kappen, hebben de rechterlijke toets met glans doorstaan. 

Het plan voor de vernieuwing van de enige basisschool in Rozendaal, stuitte op hevige weerstand bij omwonenden. Zij keerden zich tegen de oprichting van een zogeheten brede school op het hoogste deel van de Bremheuvel in Rozendaal. De brede school omvat een basisschool, een peuterspeelzaal, een gymzaal en buitenschoolse opvang. De school en gymzaal dienen ter vervanging en concentratie van verschillende (verouderde) onderwijs- en opvanggebouwen verspreid over de gemeente en de gymzaal die op ongeveer 8 km van de huidige basisschool ligt.  

Met succes heeft mRO in samenwerking met Van Goud Advocaten bij deRaad van State betoogd dat de huidige situatie van de Dorpsschool in Rozendaal inmiddels onhoudbaar is geworden. De leerlingen zijn verdeeld over drie locaties in Rozendaal en Velp. Deze locaties liggen ver uiteen. Verder moet voor elke gymles een touringcar worden gebruikt om de kinderen naar de 8 km verder weg gelegen gymzaal te brengen. Ook is het gebouw aan de Steenhoek aan het eind van zijn economische levensduur. Omdat onderhoud en verbouw van de bestaande locatie kostbaar is, is gezocht naar een nieuwe locatie. Een toekomstbestendige dorpsschool is van belang voor zowel het dorp als de gemeente Rozendaal, en bij de locatiekeuze voor de Bremheuvel is zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van omwonenden. 

De Raad van State volgde dit betoog en wees de beroepen af. Zo werd de zorgvuldig tot stand gekomen locatiekeuze voor de Bremheuvel overeind gehouden bij de hoogste bestuursrechter, en verwierp de rechter ook de stelling dat spelende kinderen op het schoolplein voor onaanvaardbare geluidoverlast zorgen. 

De toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking was zorgvuldig uitgevoerd, en een milieu-effectrapport of MER-beoordeling was volgens de rechter geen vereiste, aangezien alle milieu-aspecten in het bestemmingsplan voldoende zijn afgewogen.

Tot slot waren ook het verkeer, de verkeersveiligheid en het parkeren naar behoren gemotiveerd en voldeed ook de juridische link met het beeldkwaliteitplan, volgens de rechter.

Alleen de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan sneuvelde bij de rechter. Met de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid kon de maatschappelijke bestemming voor de brede school in de toekomst ook voor andere maatschappelijke functies worden aangewend.

De vindplaats van de uitspraak is: ECLI:NL:RVS:2018:328-ABRS 31 januari 2018, 201702374/1/R1.

De uitspraak is in te zien via de volgende link:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93855&summary_only=&q=Dorpsschool+Rozendaal


Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42