Buitengebied Druten in ontwikkeling

mRO heeft voor de gemeente Druten het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het bijbehorende Plan-MER vervaardigd.Ten behoeve van het plan is eerst door de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld, die eveneens door ons bureau is vervaardigd. De Nota is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van een interactief ‘Lagerhuisdebat’ dat gevoerd is met ondernemers, burgers en belangenorganisaties uit het plangebied. De gemeente Druten beschikt met het plan over een actueel planologisch-juridisch kader voor het buitengebied. Bovendien zijn in het bestemmingsplan diverse kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen van burgers en bedrijven. De Raad van State heeft op 14 december 2016 uitspraak gedaan over de beroepen die tegen het plan waren ingesteld. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard! Hiermee is het plan in zijn geheel onherroepelijk geworden en kunnen de initiatiefnemers aan de slag met de uitvoering van hun initiatieven. Lees hier de uitspraak van de Raad van State:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89698&summary_only=&q=201603230%2F1%2FR6

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42