Wijzigingsplan

Met een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is het mogelijk om het plan tussentijds, zonder tussenkomst van de gemeenteraad, aan te passen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan geeft de gemeenteraad deze aanpassingsbevoegdheid uit handen aan het College, maar wel onder de ‘wijzigingsvoorwaarden’ die de raad vooraf dicteert.

mRO heeft ruime ervaring met het opstellen van wijzigingsplannen. Daarin toetsen we of er kan worden voldaan aan de wijzigingsvoorwaarden, en zorgen we ook dat de aanpassingen op de juiste manier in het ‘Moederplan’ worden verwerkt. Daarnaast kunnen wij adviseren over de mogelijkheden als de beoogde ontwikkeling niet past binnen de wijzigingsvoorwaarden.

Voorbeeld wijzigingsplan

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42