Paraplubestemmingsplan

Met een zogenaamd paraplubestemmingsplan is het mogelijk om de onderliggende bestemmingsplannen gedeeltelijk te herzien. Een parapluplan is daarmee een partiële herziening van meerdere bestemmingsplannen. Op één of meer aspecten worden de verschillende onderliggende bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan aangepast of aangevuld op een bepaald thema. Voor het overige blijven de desbetreffende onderliggende bestemmingsplannen van kracht.

 Voorbeelden van een paraplubestemmingsplan:

  • een bestemmingsplan dat voor de hele gemeente de archeologische waarden beschermt;
  • een bestemmingsplan dat voor alle woonbestemmingen voorziet in een nieuwe erfbebouwingsregeling;
  • een bestemmingsplan dat een nieuwe zone industrielawaai vastlegt. (Bron: Infomil).

Archeologische verwachtingskaart Lochem.
Basis voor het paraplu-bestemmingsplan Archeologie.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42