Osdorperweg e.o.

Deze Hoofdgroenstructuur van Amsterdam genoot onder het bestemmingsplan "Osdorperweg e.o." uit 1998 onvoldoende bescherming.
Op 10 september 2008 is bovendien het "Programma van Eisen Tuinen van West" vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam. De Tuinen van West vormen een programma van eisen voor de structuurplanuitwerking (Uitwerking Westrand).
In de Tuinen van West zijn de Osdorper Bovenpolder en de Osdorper Binnenpolder Zuid aangewezen voor onder meer agrarisch natuurbeheer, polder en veenweidelandschap, stadslandbouw en extensieve recreatie.

Plaats                             Amsterdam

Jaar                                Vastgesteld 16 februari 2010

Opdrachtgever               Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Osdorp

Producten/Diensten       Bestemmingsplan

kaart BP Osdorperweg 76.03

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42