Buitengebied Bunnik 2011

Op 29 januari 2009 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. Dit plan heeft het oude plan uit 1982 vervangen omdat dit op onderdelen was verouderd en onvoldoende mogelijkheden bood om zowel op nieuw beleid als op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Het bestemmingsplan Buitengebied beslaat het overgrote deel van het grondgebied van de gemeente Bunnik. Het bestemmingsplan vormt het planologisch-juridisch kader voor het buitengebied van de gemeente.

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan ‘Buitengebied Bunnik 2011’ is aangesloten bij de zogenaamde RO-standaarden.

Plaats                      Bunnik

Jaar                         Vastgesteld 24 november 2011

Opdrachtgever        Gemeente Bunnik

Product / Dienst      Bestemmingsplan

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42