De Mortel-Zuidrand

De gemeente had de wens om in De Mortel enige woningbouw te plegen en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Om ruimtelijke en strategische oplossingen te vinden waarmee meer belangen gebaat zijn, is door mRO een ontwikkelingsvisie opgesteld. De bedoeling is om ‘betere’ oplossingen te vinden waarmee in de toekomst de stedenbouwkundige, landschappelijke en economische ontwikkeling van De Mortel richting kan worden gegeven.

In de ontwikkelingsvisie is voor de gehele kern De Mortel een ontwikkeling voor de langere termijn neergezet.

Plaats                    Gemert-Bakel

Jaar                       September 2006

Opdrachtgever      Gemeente Gemert-Bakel

Product / Dienst    Ontwikkelingsvisie

    Kaart 2 OV De Mortel Zuidrand

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42