Afferdense en Deestse Uiterwaarden

Om voor veiligheid tegen overstromingen te zorgen en tegelijkertijd nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen wil de gemeente Druten de Afferdense en Deestse uiterwaarden anders inrichten en meer ruimte creƫren voor de Waal.

Om dit te bewerkstelligen is een Inrichtingsplan Afferdense en Deestse Uiterwaarden opgesteld en vastgesteld.

Omdat de uitvoering echter niet paste binnen het geldende bestemmingsplan, is een nieuwe bestemmingsplan opgesteld waarbij het Inrichtingsplan als uitgangspunt is genomen.

Vanwege het feit dat een groot aantal hectares landbouw en natuur van functie zullen wijzigen, is gelijktijdig een plan-MER opgesteld. Beide plannen zijn door mRO vervaardigd.

Plaats                     Druten

Jaar                        Mei 2011

Opdrachtgever       Gemeente Druten        

Product / Dienst     Herziening Bestemmingsplan

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42