Locatie Anne Frank Terrein

De planvorming van een Multifunctionele accommodatie heeft tot gevolg dat de locatie van de Anne Frank school beschikbaar komt voor herontwikkeling met woningbouw.

De gemeente Bunnik heeft besloten om de ontwikkeling en inrichting van dit terrein aan marktpartijen over te laten. Op uitnodiging kunnen partijen een ontwerp voor het gebied opstellen.

In dit kader is, in opdracht van de gemeente Bunnik, een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat tot doel heeft een kader te scheppen waarin de nieuwe ontwikkeling vorm kan worden gegeven en de beeldkwaliteit wordt gegarandeerd. Binnen de kaders hebben architecten alle ontwerpvrijheid.

Plaats                          Bunnik

Jaar                             Maart 2009

Opdrachtgever            Gemeente Bunnik   

Producten/Diensten    Beeldkwaliteitsplan

 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42