Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost

Met dit nieuwe bestemmingsplan is beoogd om een aantal zaken te regelen.

  • Het opstellen van een actuele planologische regeling voor het Dorp Sloten, op basis van de in 2009 opgestelde 'Dorpsvisie'.
  • De realisering van een noodzakelijke dijkversterking van de Ringvaartdijk Oost.
  • De aanleg van een deel van de 'Groene AS'.
  • De mogelijke aansluiting op de nutsvoorzieningen van de woonarken langs de Ringvaartdijk Oost (vanaf de Molen van Sloten tot aan de Oude Haagseweg).

De herinrichting is besproken met de betrokken gebruikers middels informatie-avonden en diverse klankbordgroepen. Uiteindelijk is de gekozen herinrichting opgenomen in het bestemmingsplan.

Plaats                           Amsterdam

Jaar                              Vastgesteld 19 december 2012

Opdrachtgever             Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

Producten/Diensten     Bestemmingsplan

kaart 1 BP Dorp Sloten 76.05

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via info @ mro.nl of telefoon 033 461 43 42