Wat is mRO?

SAMENWERKEN...

l_voordeur

“Samen”werken aan de inrichting van onze schaarse ruimte, in samenspraak met bewoners en bestuurders. Dat is het centrale thema van ons werk.

mRO bv is al meer dan 25 jaar een goed draaiend stedenbouwkundig adviesbureau in Amersfoort. Onze hoofdvestiging zit in het voormalige graanpakhuis “De Goede Hoop” in het oude centrum van Amersfoort, met parkeergelegenheid op de binnenplaats. Daarnaast hebben wij een kleine nevenvestiging in het bedrijvenverzamelgebouw “West 5” in Amsterdam.

mRO is uit overtuiging een relatief klein bureau met 6 vaste teamspelers. Ons kenmerk is een gedegen interdisciplinaire en ‘laagdrempelige’ aanpak; geen formele procedures en lange wachttijden, maar korte lijnen en direct antwoord is het credo. Hierdoor kunnen wij snel en flexibel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers.

Wij richten onze werkzaamheden op alle facetten van de ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat wij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen maken, verkavelings- en inrichtingsplannen ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen en welstandsnota’s opstellen, haalbaarheidsstudies doen en stedenbouwkundige- en structuurvisies vervaardigen, gemeenten ondersteunen in hun ruimtelijk ordeningsbeleid, inspraak en samenspraak organiseren en begeleiden, burgerparticipatie verzorgen etc. 

terug naar bovenTerug naar boven